80m vertical -elevated radials

Postavljeni imam dve vertikalki z dvignjenimi radiali.

40m vertikalka ima štiri dvignjene radiale, medtem, ko sem 80m vertikalki pripokal osem elevated radialov. V literaturi lahko preberemo, da so štirje radiali dovolj, saj naj bi opravili enako kot 64 po tleh razprostrtih radialov.
Zakaj imam na 40m štiri, na 80m pa osem si ne znam niti sam pojasniti. Enostavno sem imel dovolj žice, dovolj prostora in dovolj časa tako, da sem jih naredil kar osem. Kot sem že omenil imam občutek, da antena dela, da lepo diha, zato se nisem kaj preveč ukvarjal s tem ali večje število radialov prinese kaj koristi. Če si prepričan, da antena z njimi dela boljše, potem vsekakor pomaga.  Pa čeprav morda le kot placebo efekt.

Med zadnjim popravilom antene, ko sem jo moral podreti in nato ponovno dvigniti sem opravil nekaj meritev z antenskim analizatorjem.
Najprej nekaj podatkov o anteni. Vsi radiali so od 2 do 2.5 m nad zemljo, odvisno od konfiguracije terena in so že poglašeni med seboj. Vertikalni del antene je visoko 2m tako, da se tudi vsi radiali vodoravno stekajo v isto točko, to je tik v dno antene. Prilagoditev antene je izvedena s Hairpin´om.
Prva meritev je opravljena le s sevalcem in z le enim elevated radialom. Zgornja slika prikazuje najboljši rezultat, ki sem ga uspel dobiti s to postavitvijo. X=49. Gor in dol je X samo še slabši.

Nato je bil dodan drugi radial. Vertikalka z dvema dvignjenima radialoma:


SWR dip se je dvignil za 16 kHz in ima na 3 557kHz znosnih 1: 1.3, X=0 pa lepo  pristane na 3 502 kHz. OK, gremo naprej.

Vertikalnemu delu dodam še dva dvignjena radiala. Zdaj jih ima antena štiri.
Podatki povedo vse. na 3 552kHz je vrednost X=0, SWR pa 1: 1.01.

Zdaj dodam še dva radiala. Antena ima tako že šest elevated radialov. Sliki:
X=0, Z= skoraj 50, SWR idealnih 1: 1.05 in frekvenca antene se je spustila za 10kHz.

In na koncu dodam še zadnji par radialov. Antena ima sedaj osem elevated radialov.
Na 3 526 kHz ima antena X=0, Z= 51 in SWR= 1: 1.02

To je to. Meni zadostuje.

Hairpin match.

 

Leave a Reply