Prvič na PSK31 SOTA aktivaciji

Prve zveze s hriba na PSK31 modu, zame!
Dlančnik, kabli in mera potrpljenja.

Naslednjič spet!

Slike od tu naprej!