Tinjan BR-033

Tinjan je 374m visok hrib med dolinama Osapske reke, plavskega potoka in Rižane. Nekoč je bil dobro utrjena vas. Vrh zasedata antenski stolp in cerkev z zvonikom iz 18. stoletja.
Neko sobotno jutro jima je delal družbo tudi en premražen radioamater na biciklu.

jutro na Tinjanu

Več  dogajanju tega jutra pa na povezavi BR-033 Tinjan.