Vinji vrh RG-021

Po planoti Menišije, čez rumeno zelene travnike kjer je nekoč prebivalo jezero in skozi težko prehodne jelove gozdove v katerih prebivajo domače živali volk, ris in medved, nas pelje želja po novi SOTA dogodivščini. Danes sliši na ime Vinji vrh.


travniki Menišije in v ozadju Slivnica
Več je zapisano v levem meniju pod RG-021 Vinji vrh.