Vrhovec TK-017

Drugo ime za ta vrh je tudi Lokvarski grič, saj stoji tik pod njim domačija Pri Lokvarju.

Na sliki je heliograf s stekleno kroglo, ki zbira v gorišče sončne žarke. Ti izžgejo sled na papirnat trak in tako se iz zapisa določi trajanje sončnega obsevanja v urah.

Fotogalerija.

Zemljevid.