BR-030 Jastreb

English version is on the bottom of the page

S5/BR-030 Jastreb, 291m asl
NAJNIŽJA Sota v S5

Foto: KLIK

video from S5/BR-030  activation

Dostop:
Brestovica pri Komnu
Parkiramo pri cerkvi, nadaljujemo po cesti proti zahodu(proti Klaričem) in kmalu na prvem levem odcepu opazimo tablo za Grofovo jamo. Nadaljujemo po pešpoti proti meji. Ko pridemo do mejnega kamna #67 gremo levo in čez 100m izberemo strmo stezo, ki nas pripelje do samega vrha. Pot se na vrhu nadaljuje proti Gredini (Ita.). Po dobri uri in pol hoje prispemo na razglednji Jastreb, ki je cel prerešetan z bunkerji in jarki iz 1. sv.vojne.


desna vzpetina za cerkvijo je S5/BR-030

QSO time:
Jastreb je najnižja SOTA v Sloveniji kar pa še ne pomeni, da je tudi najlažje dostopna. Nič lažja ni kot recimo Škabrijel, Sv.Gora, Sabotin in podobni. Z nadmorske višine 85 m v Brestovici, se po kamnitih in drsečih skalah v dobri uri in pol znajdeš na vrhu te sote.
Sam vrh ni izrazit, saj je bil med leti 1914 in 1918 dodobra prekopan, zminiran, zbetoniran, preluknjan in kar težko se je odločiti kje je najprimernejši prostor za dvig antene. Ni druge kot, da pristaneš na kamniti groblji, ki ponuja vsaj 10x20m neporaščen del terena.


Statika in prasketanje strel v bližini so delo zelo otežkočali, saj je bilo praktično nemogoče sprejeti cel znak korespodenta ne, da bi vsaj enkrat počilo v zvočniku. To pa ni bil vzrok, da ne bi z aktivacijo nove SOTA-e osrečil 32 CW evropejcev. Posebej me je veselilo, ko je poklical s51uj. Brane TNX!
Po začetnem pile-up’u je zanimanje upadlo, zato je sledila digitalna pavza. Po grebenu sem peljal na sprehod fotoaparat in videokamero, si ogledal eno globoko kaverno, ki vodi nekam v osrčje hriba, iskal kakšen delec šrapnela in ponovil vajo na postaji.
Črni oblaki so se hitro bližali, enako tudi grmenje in ni preostalo drugega kot, da hitro spravim vrh v prvotno stanje in se zašibam na gvišno.

V neposredni bližini Jastreba leži vas Brestovica pri Komnu, ki je bila popolnoma porušena v prvi svetovni vojni, ko se je italijanska vojska v 11. soški bitki približala podnožju bližnjega hriba Grmade. Vas je bila po vojni obnovljena, vendar je skoraj povsem izgubila tradicionalno kraško arhitekturo. Vse do druge svetovne vojne je upravno spadala pod občino Opatje selo. V vasi je že stoletja poznana domača obrt bičarstvo, ki je mnogim vaščanom omogočala dodaten zaslužek. Nekateri vaščani pa so se ukvarjali s svilogojstvom. V bližini vasi sta bila tudi dva kamnoloma (ob Grofovi jami in ob Klaričih). Arhitekturno so zanimivi vaški vodnjaki, ki so bili zaradi vojnih poškodb obdani z betonom. V poletnem sušnem obdobju leta 2003 je okoliško krajino zajel hud požar, ki je precej uničil gozd in grmičevje.

ENG:

Jastreb is the lowest SOTA in Slovenia which still doesn’t mean that it is accessible also most easily. It is not any easier than Škabrijel, St. Gora, or Sabotin. From altitude of 85 m in Brestovica you reach the top of SOTA in a good hour. Summit isn’t prominent, because between WWI in fights in 1914 and 1918 was fully dug up and it is hard to decide where is the most apropriate place to rise the antenna. Finaly you consent to stone moraines, that offers at least 10×20m hairless part of ground.
Static and sputtering shot near made it hard to accept whole callsign at least once.
This wasn’t cause, that many HAMs logged QSO from activation of new SOTA and made happy 32 CW Europeans. I was glad separately, when s51uj called.

Round initial pile up is interest decreased, that is why digital pause followed.
I walked photo and videocamera round ridge, took a look at one deep hole, that leads somewhere to heartland of hill, searched some particle of shrapnels  and repeated exercise on radiostation. Black clouds and thunder approached quickly and the best idea was to get summit to primary condition and quickly descend.

***

Brestovica pri Komnu was totally demolished during World War I when the Italian army approached the foot of the Grmada Hill during the 11th Isonzo offensive. The village was renovated after the war, but it completely lost its traditional Karst architecture. Up until World War II it was included, in an administrative sense, as part of the Municipality of Opatje Selo. The village has been famous for centuries for the manufacture of whips, which was an additional source of income for many inhabitants. A number of villagers worked in sericulture. Nearby were two quarries (one next to Grofova Jama and the other near Klarici). From an architectural point of view, the village wells are particularly interesting, but because they were damaged during the war, they were later covered with concrete. In the arid summer of 2003, the area and the surrounding countryside were set alight by wildfire, which badly damaged the surrounding forests and bushes.